Info:(online)lessen

Beste VAVO-leerling,

Door de aanscherping van de corona-maatregelen kan het gebeuren dat leerlingen soms meer dagen in thuisisolatie moeten verblijven, of thuis moet moeten blijven terwijl ze daarvoor nog naar school mochten. We begrijpen dat dit vragen oproept. Wij krijgen dan ook verzoeken om dan vanuit huis de lessen online te kunnen volgen.

Wij gaan dat als school niet structureel aanbieden. Wij vinden het didactisch en organisatorisch niet verantwoord om tegelijkertijd fysiek en online onderwijs te verzorgen.
De vakdocent moet de aandacht dan over de beide groepen verdelen en dit is technisch moeilijk te realiseren zonder beide groepen te kort te doen.

Het advies aan zieke of geïsoleerde leerlingen daarom is - via e-mail of Teams - contact te onderhouden met de vakdocenten en zoveel mogelijk zelf de stof bij te houden aan de hand van de studieplanners en het online studiemateriaal op Teams. Ook kun je buiten de les om, de docent via Teams benaderen voor aanvullingen.

Gebruik de meest recente beslisboom op Plaza om te controleren of en wanneer je naar school mag.

Met vriendelijke groet,
mr. J.H. (Hans) Rutgers, conrector

PS. VAVO-leerlingen hebben dit bericht ook via de schoolmail ontvangen.

Mavo+(eenjarig)

<span class='first'>Mavo+</span><span class=''>(eenjarig)</span>

Wil je in één jaar het mavo/vmbo-tl diploma of mavo/vmbo-tl certificaten behalen?

lees verder

Verkortelessen

Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december 2021 zijn er verkorte lessen i.v.m. rapportvergaderingen => zie onder agenda het verkorte lesrooster.

Havo2-of3-jarigmaatwerktraject

<span class='first'>Havo</span><span class=''>2-</span><span class=''>of</span><span class=''>3-jarig</span><span class=''>maatwerktraject</span>

Havo-diploma in 2 of 3 jaar? Kies dan voor het Havo 2- of 3-jarig maatwerktraject.

lees verder

Havo1-jarigmaatwerktraject

<span class='first'>Havo</span><span class=''>1-jarig</span><span class=''>maatwerktraject</span>

Wil je in één jaar het havo-diploma of havo-certificaten behalen?

lees verder

Vwo(eenjarig)

<span class='first'>Vwo</span><span class=''>(eenjarig)</span>

Wil je in één jaar het vwo-diploma of vwo-certificaten behalen?

lees verder

CombitrajectVAVOmethbo

<span class='first'>Combitraject</span><span class=''>VAVO</span><span class=''>met</span><span class=''>hbo</span>

Gezakt voor je havo of vwo én nog één of twee vakken nodig om je diploma te behalen?

lees verder