Examenregels2021

Beste leerling,

Dat de eindexamens dit jaar anders gaan verlopen dan andere jaren kan jullie niet ontgaan zijn. Afgelopen vrijdag is er een nieuwe maatregel bekendgemaakt over het eindexamen 2021, deze maatregel komt bovenop de maatregelen zoals bekendgemaakt in december 2020. We zullen hieronder een aantal onderwerpen bespreken waar jullie mogelijk vragen over hebben.

• De schoolexamens worden afgesloten zoals gewoonlijk. Dit betekent dat je alle schoolexamenonderdelen gemaakt moet hebben om deel te mogen nemen aan de centrale examens. De examencommissie zal na periode 3 nog berichten welke verruiming van de bestaande herkansingsregeling er komt.
• Je krijgt dit jaar de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. En het 3e tijdvak vindt vóór de zomer op school plaats.
Je kunt bijvoorbeeld:
- Alle vakken in het 1e tijdvak maken en in het 2e tijdvak je herexamen(s).
- Als je meer voorbereidingstijd nodig hebt vanwege achterstanden als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of quarantaine, dan kun je er voor kiezen om de vakken te verdelen over het 1e en 2e tijdvak en in het 3e tijdvak jouw herexamen(s) te maken.
Je moet hier goed over nadenken en dit bespreken met je mentor of opleidingscoördinator. Want als je een (deel van de) vak(ken) in het 2e tijdvak wilt maken, dan moeten wij hiervan op de hoogte zijn. Je ontvangt later nog een bericht over hoe en wanneer dit doorgegeven moet worden.
• Als je dit jaar voor een diploma opgaat, dan krijg je een extra herkansingsmogelijkheid voor een centraal examen. Je kunt dan voor twee vakken een centraal examen herkansen.
• Als je dit jaar voor een diploma opgaat, dan mogen wij bij het bepalen van de uitslag, het eindcijfer van één vak, als dit nodig blijkt, buiten beschouwing laten. Dit mag geen kernvak zijn (MAVO: Nederlands, HAVO/VWO: Nederlands, Engels of wiskunde). Het mag wel het cijfer van een onderdeel van het combinatiecijfer zijn, bijvoorbeeld maatschappijleer, dan wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak.

Hieronder vind je het examenrooster. Jullie ontvangen nog een informatieboekje over de examens, hier komt ook de indeling per dag in te staan.
Of kijk alvast op: https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021

Examenrooster Centrale Examens:
Tijdvak 1: 17 mei t/m 1 juni Uitslag (bekendmaking N-term): 10 juni 2021
Tijdvak 2: 14 juni t/m 25 juni Uitslag (bekendmaking N-term): 2 juli 2021
Tijdvak 3: 6 t/m 9 juli Uitslag (bekendmaking N-term): 15 juli 2021

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen hebben, dan kun je bij jouw opleidingscoördinator terecht.

Alvast een fijne vakantie toegewenst,

Met vriendelijke groet,

Mw. Bruggink
Namens de examencommissie

Dit bericht heb je ook via de mail ontvangen (19-2-2021).

Mavo+(eenjarig)

<span class='first'>Mavo+</span><span class=''>(eenjarig)</span>

Wil je in één jaar het mavo/vmbo-tl diploma of mavo/vmbo-tl certificaten behalen?

lees verder

Infoavond5juli2021

18+? Haal je diploma of certificaat mavo, havo of vwo in 1 of 2 jaar!

Klik alvast hieronder op 'lees verder' om de webinars van afgelopen jaar terug te kijken!

lees verder

Havo2-of3-jarigmaatwerktraject

<span class='first'>Havo</span><span class=''>2-</span><span class=''>of</span><span class=''>3-jarig</span><span class=''>maatwerktraject</span>

Havo-diploma in 2 of 3 jaar? Kies dan voor het Havo 2- of 3-jarig maatwerktraject.

lees verder

Havo1-jarigmaatwerktraject

<span class='first'>Havo</span><span class=''>1-jarig</span><span class=''>maatwerktraject</span>

Wil je in één jaar het havo-diploma of havo-certificaten behalen?

lees verder

Vwo(eenjarig)

<span class='first'>Vwo</span><span class=''>(eenjarig)</span>

Wil je in één jaar het vwo-diploma of vwo-certificaten behalen?

lees verder

CombitrajectVAVOmethbo

<span class='first'>Combitraject</span><span class=''>VAVO</span><span class=''>met</span><span class=''>hbo</span>

Gezakt voor je havo of vwo én nog één of twee vakken nodig om je diploma te behalen?

lees verder