Het VAVO Lyceum van Twente leidt (jong)volwassenen op voor een
mavo/vmbo-tl-, havo- of vwo-diploma of voor een of meerdere certificaten.

Over de opleiding

Havo (eenjarig maatwerktraject)

Afhankelijk van je vooropleidingen kun je bij ons het havo-diploma in één of meer jaren behalen. Als je in een schoojaar met een vak begint, ga je voor dat vak school- en eindexamen doen.Je kunt dat vak afsluiten met een certificaat. Als je voldoet aan de exameneisen (slaag-zakregeling), kunnen de certificaten tot een havo-diploma leiden.

Begeleiding

Voor al onze opleidingen geldt dat wij een goede mix van begeleiding bieden. Dat doen we via mentorgesprekken, studievaardigheden, loopbaangesprekken en eventueel bijlessen. Hieruit kan een bindend studieadvies volgen om je opleiding op een andere wijze voort te zetten.

Als je gezakt bent voor één of twee vakken kun je in sommige gevallen de opleiding combineren met een mbo-opleiding of hbo-opleiding.

Gemeenschappelijk deel
 • Nederlands

 

 • Engels

 

 • maatschappijleer

 

 • rekenen 3F

 

 • PWS
   
Profielen  
Cultuur & Maatschappij
 • geschiedenis

 

 • Duits of Frans

 

 • aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen of economie

 

 • Duits, Frans of flosofie
   
Economie & Maatschappij
 • geschiedenis

 

 • wiskunde A

 

 • economie

 

 • aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, M&O, Duits of Frans
   
Natuur & Gezondheid
 • wiskunde A f wiskunde B

 

 • scheikunde

 

 • biologie

 

 • aardrijkskunde of natuurkunde

 

 
Natuur & Techniek
 • wiskunde B

 

 • natuurkunde

 

 • scheikunde

 

 • biologie of informatica
   
Vrij deel
 • 1 overig vak

Toelatingseisen

 • overgangsbewijs van havo-4 naar havo-5
 • of havo-5 zonder diploma
 • of een mbo-diploma niveau 4
 • of een hiermee vergelijkbaar niveau

Wanneer heb je je diploma?

Gedurende het schooljaar zijn er drie schoolexamenweken, gevolgd door een Centraal Examen.
Indien de cijfers voldoen aan de eisen dan ontvang je je diploma of certificaat.

 

Welke vakken kun je volgen?

 • aardrijkskunde
 • biologie
 • Duitse taal en literatuur
 • economie
 • Engelse taal en literatuur
 • filosofie
 • Franse taal en literatuur
 • geschiedenis
 • informatica (SE-vak)
 • maatschappijleer (SE-vak)
 • maatschappijwetenschappen
 • management & organisatie
 • natuurkunde
 • Nederlandse taal en literatuur
 • rekenen 3F
 • scheikunde
 • wiskunde A en B
 • profielwerkstuk