Wilt u binnen uw werk, studie, vrijwilligerswerk of maatschappelijk functioneren gesprekken kunnen voeren waarin u nét iets dieper op de materie ingaat? Wilt u uw analysevaardigheden vergroten? Heeft u interesse in de manier waarop filosofen door de eeuwen heen met de belangrijke vraagstukken in ons menselijk bestaan zijn omgegaan én wilt u op de hoogte raken van de modernste filosofische inzichten?
Dan is Filosofie voor Volwassenen bij het VAVO Lyceum van Twente een goed opleidingsprogramma voor u.

Havo/vwo-certificaat filosofie

Het VAVO Lyceum van Twente biedt het havo- en vwo-programma filosofie als opleiding aan voor volwassenen. In een kleine studiegroep bouwt u onder begeleiding van enthousiaste en deskundige docenten een gedegen filosofische ondergrond op. Daarnaast werkt u aan uw eigen filosofische vaardigheden.

Curriculum

De curricula van HAVO en VWO zijn opgebouwd rond enkele vaststaande subdomeinen en een eindexamenonderwerp dat om de 4 à 5 jaar verandert. De subdomeinen voor HAVO zijn: wijsgerige antropologie, ethiek en sociale filosofie. Sinds schooljaar 2018 is het HAVO eindexamenonderwerp ‘persoonlijke identiteit’. De subdomeinen doceren wij uit het boek ‘Cogito’, het eindexamenonderwerp uit het boek ‘Ik. Filosofie van het zelf’. De cursus kent drie schoolonderzoeken (SE) en wordt afgesloten met deelname aan het landelijk HAVO examen filosofie (CSE).

De subdomeinen voor VWO zijn: wijsgerige antropologie, ethiek, kennisleer en wetenschapsfilosofie. Sinds schooljaar 2016 is het VWO eindexamenonderwerp ‘scepticisme’. In schooljaar 2019 wordt dit voor de laatste keer op het eindexamen getentamineerd. Net als bij de HAVO gebruiken wij in het VWO ook voor de subdomeinen het boek ‘Cogito’. Voor het eindexamenonderwerp gebruiken we het boek ‘Het voordeel van de twijfel’. een apart boek gebruikt wordt. Ook deze cursus kent drie schoolonderzoeken (SE) en wordt afgesloten met deelname aan het landelijk VWO examen filosofie (CSE).

Opleidingsprogramma eerste jaar

Hoewel je in principe met het VWO programma zou kunnen beginnen, is het aanbevelenswaardig om te beginnen met het HAVO programma. Bij succesvolle afronding kan dan doorgestroomd worden naar het VWO programma.

In het eerste (HAVO) jaar ligt het zwaartepunt van de lessen op het eindexamen onderwerp ‘persoonlijke identiteit’. We behandelen verschillende filosofen die hun licht hebben laten schijnen over kwesties als authenticiteit, autonomie en zelfkennis. Daarnaast wordt een gedegen ondergrond gelegd voor de filosofische subdomeinen wijsgerige antropologie, ethiek en sociale filosofie.

Opleidingsprogramma tweede jaar

Voor het eindexamen van 2019 gaan we voor de laatste keer in op het examenonderwerp ‘scepticisme’. Verschillende benaderingswijzen van het scepticisme komen aan bod, zoals epistemologisch scepticisme (wat kunnen we weten), conceptueel scepticisme (kunnen we elkaar wel begrijpen), pyrronisme, tolerantie en zelfkritisch denken.

Toelaatbaarheid 

U heeft geen speciale vooropleiding nodig om aan het programma deel te nemen. Wel wordt verwacht dat u het leuk vindt om zich te verdiepen in allerlei denkwijzen, die op het eerste gezicht misschien niet voor de hand liggen. Het kunnen betwijfelen van eigen zekerheden, (zelf)reflectie en openstaan voor gedachte-experimenten vormen een goede basis voor een succesvolle opleiding.

Studielast

De studielast voor HAVO bestaat uit één lesblok van 180 minuten per week. Deze staat ingeroosterd op maandag van 17.45 uur tot 21.00 (15 min. pauze). Daarnaast zal er tijd aan zelfstudie besteed moeten worden. Gemiddeld is dat per schooljaar zo’n twee uur per week.

De studielast voor VWO bestaat uit twee lesblokken van respectievelijk 90 minuten en 135 minuten per week. Deze staan ingeroosterd op dinsdag van 17.45 uur tot 19.15 en donderdag van 19.15 uur tot 21.45 uur (15 min. pauze). Daarnaast zal ook hier gemiddeld zo’n twee uur per week per schooljaar aan zelfstudie besteed moeten worden.

Lestijden en locatie

De lessen starten op 10 september 2018. Het aantal lesweken is 21 per jaar.

Kosten

De kosten van dit programma zijn: € 195,= per jaar. Dit bedrag is inclusief boeken/lesmateriaal.

Literatuur

Cogito, Ik denk, inleiding in de filosofie, Eva-Anne Le Coultre, Veen Media, 2014
Ik, filosofie van het zelf, Leon de Bruin, Fleur Jongepier en Sem de Maagt, Boom, 2017

Het voordeel van de twijfel, Tim de Mey, Lemniscaat 2014 (tweede jaar)

Aanmelden

Meld u aan - bij voorkeur vóór 1 september 2018 - voor deze Havo-opleiding en vermeld daarbij in het tekstvak: "Filosofie voor Volwassenen". U ontvangt daarna een digitale uitnodiging voor een kennismakings- en intakegesprek.